Προσωπικά Δεδομένα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Το GDPR είναι ο Ευρωπαικός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679).Χρειαζόμαστε λοιπόν,τη ρητή  σας συγκατάθεση,ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό τη  βέλτιστη εξυπηρέτηση σας,την τήρηση των νομικών και φορολογικών  υποχρεώσεων μας αλλά και την επικοινωνία μας μαζί σας. 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά με  σκοπό την επαφή μας μαζί σας,την ενημέρωση σας για τις εκάστοτε  προσφορές μας,καθώς και την πρόσκληση σας σε διάφορες  εκδηλώσεις μας.Η phiali.gr συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα,όπως 

ακριβώς έχουν δοθεί από εσάς κατά τη συναλλαγή σας μαζί μας είτε στο  κατάστημα μας,είτε στην ιστιοσελίδα μας. 

Τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε αφορούν ταυτοποίηση,δεδομένα επικοινωνίας και δεδομένα πληρωμής.Τα δεδομένα αυτά δε διαβιβάζονται  σε άλλες εταιρείες ή οργανισμούς,εκτός των όσων προβλέπονται από τη  φορολογική και λοιπή νομοθεσία. 

Η phiali.gr συλλέγει,αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας από  τη λήψη των δεδομένων ή από την τελευταία σας συναλλαγή μαζί μας. Εσείς δικαιούστε σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών  Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./679/2016) να: 

• Έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τελούν  υπό επεξεργασία από τη phiali.gr 

• Ζητήσετε τυχόν διόρθωση στην περίπτωση που τα δεδομένα σας είναι ανακριβή,ανεπίκαιρα ή ελλειπή. 

• Διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα από το αρχείο  μας,εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για το  σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί. 

• Ζητήσετε να περιοριστεί η χρήση των δεδομένων σας στην  περίπτωση που αμφισβητείται η ακρίβεια τους. 

Σε περίπτωση άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων,μπορείτε να  υποβάλλετε αίτηση στη Phiali.gr υπόψη κου Ιωάννη Ντικιάδη. 

• Με e-mail στο cava.philadelphia@gmail.com 

ή 

• Μέσω ταχυδρομικής αποστολής στη διεύθυνση: 

WEST STREET O.E. – ΥΠΟΚ. KAVA PHILADELPHIA – ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,  

ΣΑΡΔΕΩΝ 15 & Ν.ΤΡΥΠΙΆ, Τ.Κ. 14341

Τα στοιχεία τα οποία καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας,πρέπει να  είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής:  πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και τρέχουσα  διεύθυνση e-mail στην περίπτωση αγοράς μέσω πιστωτικής  κάρτας. 

Υποχρεώσεις μελών του Phiali.gr 

Απόλυτη εχεμύθεια ως προς τα στοιχεία πρόσβασης 

Κάθε μέλος του Phiali.gr υποχρεούται να κρατάει μυστικό και να μην  κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό κωδικό που του δίνεται από  την εταιρεία κατά τη διάρκεια της εγγραφής του. 

Τεχνικές παρεμβάσεις 

Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών,λογισμικού ή άλλων  ενεργειών, οι οποίες παρενοχλούν την κανονική λειτουργία της ιστιοσελίδας Phiali.gr. 

Κίνδυνος απώλειας προιόντος 

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Phiali.gr στην περίπτωση απώλειας του  προιόντος μετά την αποστολή και παράδοση αυτού στον εκάστοτε  αγοραστή. 

Google Analytics 

Όλα τα δημογραφικά στοιχεία σας,όπως, ηλικία,φύλο,ενδιαφέροντα κ.τ.λ. συλλέγονται στη Phiali.gr,  σύμφωνα με την πολιτική της Google,τα οποία χρησιμοποιούνται  καθαρά ως πεδίο αναφοράς. 

Cookies 

Η Phiali.gr χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την παροχή  εξειδικευμένων υπηρεσιών και περιεχομένων που να καλύπτουν τα  ενδιαφέροντα των πελατών της.Τα cookies αυτά ΔΕΝ περιέχουν  προσωπικές πληροφορίες.Έχετε το δικαίωμα αν θέλετε να τα  αποτρέψετε.Ακόμη και χωρίς cookies έχετε τη δυνατότητα να  χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες δυνατότητες του ηλεκτρονικού  μας καταστήματος.